БИЗНЕС АЯЛАЛ

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид та бүхэнд дараах үйлчилгээг санал болгож байна 

01.
БИЗНЕС АЯЛАЛ

3 шөнө 4 хоногын бизнес аялал

02.
БИЗНЕС АЯЛАЛ

5 шөнө 6 хоногын бизнес аялал

03.
MICE аЯЛАЛ

Хурал, арга хэмжээнд оролцох аялал

04.
КОСТОМАЙЗ АЯЛАЛ

Хэрэглэгчийн хүсэл зорилгын дагуу хийх аялал

БИДНИЙ ДАВУУ ТАЛ

MICE АЯЛАЛ

БНСУ-д зохион байгуулагдах үзэсгэлэн худалдаанд оролцох аялал

БИЗНЕСИЙН ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛ

Бид олон жилийн туршлагатай эксперт зөвлөхүүдтэй хамтарч ажилладаг

БИЗНЕС АЯЛАЛ

Шинэ бизнес түншийн уулзалт зохион байгуулах аялал

БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ ХОЛБОНО

Бид Монгол Солонгосын бизнес эрхлэгчдийг онлайн болон офлайнаар холбох гүүр болж байна

СУРГАЛТТАЙ АЯЛАЛ

БНСУ-д сургалтанд хамрагдах сургалт+аялал хавсарсан аялал

ХАРИУЦЛАГА

Хэрэглэгчийн хүсэл зорилгод нийцсэн аялалыг чанартай хариуцлагатай зохион байгуулна

БИД ТА БҮХЭНД ЧАНАРТАЙ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛНЭ

Таны бизнесийн хурдасгуур